Tyson Pasta

600 Roman Road, Bow, London, E3 2RW

Italian takeaway.

Menu of Tyson Pasta
order food now

location of Tyson Pasta

Tyson Pasta reviews


Rate Tyson Pasta